Skip to content

பள்ளிக்கல்வி - பள்ளிக்கல்வித்துறையில் (தொடக்கக்கல்வி உட்பட) பணிபுரியும் ஆசிரியரல்லாத பணியாளர்களுக்கு 2014-2015ஆம் கல்வியாண்டில் பணிமாறுதல் மூலம் கலையாசிரியராக பணிநியமனம் வழங்குவது - தகுதிவாய்ந்தோர் பட்டியல் கோருதல் -சார்ந்து: