Skip to content

TNTET CASE | COURT NO 12 |FIRST CASE | 04.10.2016 |

ஆசிரியர் தகுதித்தேர்வு வழக்கு நீதிமன்ற எண் 12ல் முதல் வழக்காக 04.10.16 அன்று நீதிபதிகள் சிவகீர்த்திசிங் மற்றும் பானுமதி அவர்களின் முன்பு விசாரணை