Skip to content

AIDED SCHOOL TO GOVERNMENT SCHOOAL SERVICE ACCEPTED TO SELECTION GRADE AND SPECIAL GRADE :

அரசு உதவி பெரும் பள்ளியில் பணிபுரிந்து பணி முறிவின்றி புதிய பள்ளியில் சேர்ந்தால் - முன்னர் பணிபுரிந்த காலத்தையும் சேர்த்து தேர்வு நிலை பெறலாம்!