Skip to content

Pledge against Child Labour | tomorreo 12.06.2017:

தொடக்கக்கல்வி - நாளை (12.06.2017) அனைத்து பள்ளி மற்றும் அலுவலகங்களில் குழந்தை தொழிலாளர் ஒழிப்பு உறுதிமொழி எடுக்க இயக்குனர் உத்தரவு - செயல்முறைகள் மற்றும் உறுதிமொழி