Skip to content

TNTET 2017 - Paper 1 க்கான சான்றிதழ் சரிபார்ப்பு பணி முடிவு பெற்ற பின்னர் General Merit List தயார் செய்து வெளியிடப்படும். - TRB RTI தகவல் :

TNTET  2017 - Paper 1 க்கான சான்றிதழ் சரிபார்ப்பு பணி முடிவு பெற்ற பின்னர் General Merit List தயார் செய்து வெளியிடப்படும். - TRB RTI தகவல்

TNTET  2017 - Paper 1 க்கான சான்றிதழ் சரிபார்ப்பு பணி முடிவு பெற்ற பின்னர் TET 2012, TET 2013 மற்றும் TET 2017ஆகியவற்றில் தேர்ச்சி பெற்றவர்களுடன் General Merit List  தயார் செய்து வெளியிடப்படும். - TRB RTI தகவல்.