Skip to content

கலப்புத் திருமணம் செய்து கொண்ட தம்பதியருக்கு என்னென்ன சலுகைகள் அரசு வழங்கும் சலுகைகள் என்னென்ன ?எது கலப்புத் திருமணமாக அரசால் அங்கீகரிக்க படும்?அறிந்து கொள்வோம்.

கலப்புத் திருமணம் செய்து கொண்ட தம்பதியருக்கு என்னென்ன சலுகைகள் அரசு வழங்கும் சலுகைகள் என்னென்ன ?எது கலப்புத் திருமணமாக அரசால் அங்கீகரிக்க படும்?அறிந்து கொள்வோம்.CLICK HERE