Skip to content

சேலம் விநாயகாமிஷன் பல்கலைக்கழகத்தில் பயின்ற படிப்புகள் தமிழ்நாடு பள்ளிக் கல்வித்துறையில் ஊக்க ஊதியம் பெற தகுதி வாய்ந்ததா? முதல்வர் தனிப்பிரிவுக்கு மனு!!!