Skip to content

அழகப்பா பல்கலைக்கழகத்தில் கோடைக்கால M.Phil படிப்புகள் -படிக்க விருப்பம் உள்ள ஆசிரியர்கள் உடனடியாக விண்ணப்பிக்கலாம்.ஊக்க ஊதியத்திற்கு தகுதி உண்டு .

அழகப்பா பல்கலைக்கழகத்தில் கோடைக்கால M.Phil படிப்புகள் -படிக்க விருப்பம் உள்ள ஆசிரியர்கள் உடனடியாக விண்ணப்பிக்கலாம்.ஊக்க ஊதியத்திற்கு தகுதி உண்டு .