Skip to content

அரசு உருது பள்ளிகளில் பணிபுரியும் ஆசிரியர்கள் பொது பிரிவில் பட்டதாரி/தலைமை ஆசிரியர் முன்னுரிமை பட்டியலில் இடம் பெற தகுதியானவரா? - RTI பதில்