Skip to content

SCHOOL CERTIFICATE ,COLLEGE CERTIFICATE, ID CARD இவைகளெல்லாம் தொலைந்து விட்டால் அருகில் உள்ள காவல் நிலையத்திற்கு சென்று காணாமல் போனதற்கான உறுதி சான்று பெற தேவையில்லை .அதனை www.eservice.tnpolice.gov.in என்ற இணையதளத்தில் பதிவு செய்யலாம்.