Skip to content

7வது ஊதியக்குழுவில் இளைய ஆசிரியர் அதிக ஊதியமும் மூத்த ஆசிரியர் குறைவான ஊதியமும் பெறுவதாக கருதி -பள்ளிக் கல்வி முதன்மை செயலர் அவர்களிடம் மனு :