Skip to content

CPSல் பணிபுரியும் உங்களுக்கு 80CCD(1B) ல் கூடுதலாக ₹50000 கழிக்க மாவட்ட கருவூல அதிகாரி மறுக்கிறாரா? அப்போ இதை கண்டிப்பா படிங்க...வருமான வரி கணக்கீட்டில் CPSல் பணி புரியும் அரசு ஊழியர்களுக்கு கூடுதல் கழிவான ₹50000ஐ 80CCD(1B)ன்கீழ் கழிக்க மறுத்த மாவட்ட கருவூல அதிகாரிக்கு மாவட்ட ஆட்சியரின் நேர்முக உதவியாளரின் அனுமதி கடிதம்