Saturday, 1 December 2018

🤔'அறிவியல் அறிவோம் 'ஒரு ‘டம்ளர்’ குடிநீரில் ஒரு கோடி ‘பாக்டீரியா உள்ளது !!

 


ஒரு ‘டம்ளர்’ குடிநீரில் ஒரு கோடி ‘பாக்டீரியா!!
குடிநீரில் எண்ணற்ற நுண்ணியிரிகள் (பாக்டீரியா) காணப்படுகின்றன. இதனால் தான் நீர் சுத்தமாகவும் பாதுகாப்பாகவும் உள்ளது என ஆராய்ச்சியில் தெரிய வந்துள்ளது.குடிநீர் குழாய்களில் தான் இந்த நுண்ணியிரிகள் அதிகம் காணப்படுகின்றன. இவை குழாய்களின் உள்ளே ஒரு மெல்லிய படலத்தை (பயோபிலிம்) உருவாக்கி, நீர் மாசு படாமல் காக்கிறது.
சுத்திகரிப்பு நிலையங்களைவிட, நுண்ணயிரிகளின் உதவியால் குழாய்களில் தான் குடிநீர் அதிகம் சுத்தம் செய்யப்படுகிறது.

No comments:
Write comments

Facebook Comments APPID

ad