Skip to content

தமிழ்நாடு மருத்துவ சேவைகள் வாரியத்தில் காலியாக உள்ள பணியிடங்களை நிரப்ப வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு

 

தமிழ்நாடு மருத்துவ சேவைகள் வாரியத்தில் காலியாக உள்ள பணியிடங்களை நிரப்ப வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது.  தமிழ்நாடு மருத்துவ சேவைகள் ஆட்சேர்ப்பு வாரியத்தில் பணியிடங்கள் காலியாக உள்ளன. அந்த காலியாக உள்ள பணியிடங்களை நிரப்ப அதிகாரபூர்வ வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது.  பணி: DIALYSIS TECHNICIAN GRADE 11 மொத்த பணியிடங்கள்: 292 விண்ணப்பிக்கும் முறை: ஆன்லைன் விண்ணப்பிக்க கடைசி தேதி: பிப்ரவரி 20. வயது: 18 முதல் 58 வரை. கல்வித்தகுதி: 12 ஆம் வகுப்பு தேர்ச்சி.

தமிழ்நாடு மருத்துவ சேவைகள் வாரியத்தில் காலியாக உள்ள பணியிடங்களை நிரப்ப வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது.

தமிழ்நாடு மருத்துவ சேவைகள் ஆட்சேர்ப்பு வாரியத்தில் பணியிடங்கள் காலியாக உள்ளன. அந்த காலியாக உள்ள பணியிடங்களை நிரப்ப அதிகாரபூர்வ வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது.

பணி: DIALYSIS TECHNICIAN GRADE 11
மொத்த பணியிடங்கள்: 292
விண்ணப்பிக்கும் முறை: ஆன்லைன்
விண்ணப்பிக்க கடைசி தேதி: பிப்ரவரி 20.
வயது: 18 முதல் 58 வரை.
கல்வித்தகுதி: 12 ஆம் வகுப்பு தேர்ச்சி.