Skip to content

தேர்தல் பணியில் ஈடுபடும் ஆசிரியர் - அரசு ஊழியர்களுக்கு ஆசிரியர் சங்கம் தொடுத்த வழக்கின் சென்னை உயர்நீதி மன்றம் கொடுத்த தீர்ப்பின் நகல்: