Skip to content

SSA -PART TIME BRT POST ONLY CONSOLIDATE:

SSA- பகுதிநேர ஆசிரியர் பயிற்றுநர் பணியிடம் காலமுறை ஊதியத்துடன் கூடிய நிரந்தரபணியிடம் கிடையாது- முற்றிலும் தற்காலிகமானது- பகுதிநேர பயிற்றுநர்கள் மேல்படிப்பு பயில்வது குறித்து SSA மாநில திட்ட இயக்குநர் கடிதம்!