Skip to content

இடைநின்ற பதினோறாம் வகுப்பு மாணவர்களை பள்ளி வழியே பொதுத்தேர்வு எழுத அனுமதி வழங்க தலைமையாசிரியர்களுக்கு உத்தரவு.