Skip to content

Group 1 - Model Question Test2 (ஆட்சியர்கல்வி பயிற்சி மையம்) :

குரூப் 1 தேர்விற்காக ஆட்சியர்கல்வி பயிற்சி மையம் வெளியிட்டுள்ள மாதிரி வினாத்தாள்.விடைகள் விரைவில் வெளியிடப்படும். விடைகள் கமெண்ட் பாக்ஸில் பதிவிடவும்.