Skip to content

Group 2 - 2020 மாதிரி வினாத்தாள்!(Answers with Explanations) :

தமிழ்நாடு அரசு பணியாளர் தேர்வாணையம் அறிவித்துள்ள புதிய பாடத்திட்டப்படி தயாரிக்கப்பட்ட குரூப் 2 2020 தேர்விற்கான வினாத்தாள்!